Notaris: het levenstestament

Is een levenstestament belangrijk? Wat is eigenlijk een levenstestament? Kinderen of een partner kunnen niet in alle gevallen beslissingen nemen voor de ouders of partner, bijvoorbeeld als diegene niet meer aanspreekbaar is. In dergelijke gevallen moet dan de rechter worden gevraagd een bewindvoerder te benoemen om diverse stappen te zetten. In die situatie heeft u […]