Dienstbaar in Afrika

In 1989 was er een vacature voor een technisch iemand voor 3 maand in Papua. Wij hadden daar belangstelling voor. Nadat we informatie ingewonnen hadden bij de uitzendende instantie, vroegen we onze werkgever of het mogelijk zou zijn om 3 maand onbetaald verlof te krijgen. Het antwoord was resoluut: NEE. Onze droom werd netjes opgeborgen […]