Skip to content

Veel gestelde vragen voor zendelingen en ontwikkelingswerkers

Veel gestelde vragen en bijbehorende antwoorden voor zendelingen qua verzekeringenVerzekeringen zijn ingewikkelde financiële producten. Jabes Verzekeringen beantwoordt dagelijks vele vragen van expats, expatriates, ontwikkelingswerkers, zendelingen en terugkeerders over hun verzekeringen. Om het één en ander makkelijker te maken, hebben we de meest gestelde vragen met de bijbehorende antwoorden hieronder verwoord.

1. Hoe zit het met de vergoeding van reisvaccinaties?

De Goudse vergoedt de kosten van reisvaccinaties. Het gaat hier om de door het Landelijk Coördinatiecentrum Reizigersadvisering geadviseerde en/of verplicht gestelde reisvaccinaties (www.lcr.nl). Voor vaccinaties voor het land van verblijf geldt een wachttermijn van zes maanden vanaf de ingangsdatum van de verzekering. Deze wachttermijn geldt niet voor kinderen die in die periode worden geboren. De maximale vergoedingen voor reisvaccinaties en malariaprofylaxen staan op het premie- en dekkingsoverzicht.

2. Dekt de verzekering preventieve ziektekosten?

Sommige preventieve ziektekosten zijn niet verzekerd op de ziektekostenverzekering van het Jabes Expat Pakket. Denk hierbij aan (jaarlijkse) check-up scans of het kinderprikkenprogramma, dat in Nederland wordt geregeld door de RIVM.

3. Hoe zit het met zorgtoeslag?

Je hebt recht op zorgtoeslag als je ingeschreven bent in de Basis Registratie Personen (BRP) in Nederland en een Nederlandse basiszorgverzekering heeft. Omdat de ziektekostenverzekering van het Jabes Expat Pakket geen Nederlandse basiszorgverzekering is, is er ook geen recht op zorgtoeslag.

4. Wanneer kan ik de alarmcentrale informeren of raadplegen?

In tegenstelling tot wat de naam doet vermoeden is de alarmcentrale niet alleen voor spoed. De alarmcentrale kan advies geven over medische zorg in jouw gebied en aangeven waar de beste zorg is te verkrijgen voor welke kwaal. De alarmcentrale kan daarnaast ook vooraf machtigingen regelen voor behandelingen en eventueel voorschotten betalen bij een te verwachten hoge rekening. De alarmcentrale kan je daarnaast helpen als een behandelaar in Nederland de verzekering van De Goudse niet herkent en/of niet accepteert. Anders gezegd: de alarmcentrale is het eerste aanspreekpunt bij medische problemen!

5. Wanneer moet ik Jabes Verzekeringen informeren?

Alle relevante wijzigingen in de gezinssituatie moeten per e-mail of telefonisch aan ons worden doorgegeven. Als het nodig is, zullen wij in overleg de verzekeringen daarop aanpassen. Voorbeelden van relevante wijzigingen zijn:
– Geboorte van een baby
– Verhuizing (adreswijziging)
– Wijziging land van verblijf
– Als je op verlof gaat of definitief terugkeert

6. Waar blijft mijn zorgpasje?

De zorgpassen worden een aantal dagen na het versturen van de polis verstuurd. Indien je bent uitgezonden via een organisatie zullen de pasjes naar je organisatie worden gestuurd. Afhankelijk van de drukte op het betreffende kantoor kan het even duren voordat de pasjes bij je op het veld aankomen. Mocht je het pasje nodig hebben, vraag er dan naar bij de uitzendende organisatie of stuur een mail naar info@jabesverzekeringen.nl.

7. Is mijn levensverzekering een woekerpolis?

Een woekerpolis is een polis waarin volgens de toezichthouder (AFM) te hoge kosten zijn berekend door de verzekeraar. Hierdoor kon het zo zijn dat er (met name bij een lage inleg) bijna geen kapitaal meer overbleef om te beleggen met als gevolg een (heel) slecht resultaat.

Vrijwel alle levensverzekeringen bij Jabes Verzekeringen hebben een zogenaamde garantie gebaseerd op 0%, 3% of soms wel 4% rendement. Dat betekent dat bij een ongewijzigde voortzetting tot einddatum de polis in elk geval de inleg, vermeerderd met het gegarandeerde rendement, uitkeert. In dat geval is het minder van belang of er sprake is van een woekerpolis.

Twijfel je of jouw levensverzekering een woekerpolis is? Neem dan contact met ons op: info@jabesverzekeringen.nl.

8. Hoe zit het met het verzekeren als zendeling in de VS?

Je kunt je als zendeling vestigen in de Verenigde Staten van Amerika. Er geldt dan een (veel) hogere premie, vanwege de relatief hoge zorgkosten in de VS. Het is overigens niet mogelijk voor iemand met de Amerikaanse nationaliteit om zich in de VS te verzekeren via het Jabes Expat Pakket. Het Jabes Expat Pakket voldoet niet aan de eisen die worden gesteld om Obamacare-proof te zijn. De Goudse heeft een verzekering die daar wel aan voldoet. Wij kunnen deze verzekering ook aanbieden. De premie hiervan is echter nog hoger.

9. In de voorwaarden staat dat er vier maanden dekking is buiten het land van verblijf, geldt dat ook voor de VS?

Als je besluit om een vakantie of verlofperiode in de VS door te brengen ben je verzekerd in het Jabes Expat Pakket. Voor het onderdeel ziektekosten geldt dat ziektekosten vergoed worden tot maximaal de in Nederland gebruikelijke kosten. Spoedeisende medische hulp wordt wel 100% vergoed. Indien je regelmatig in de VS verblijft en volledig verzekerd wilt zijn, adviseren wij om de toeslag op de premie te betalen. Je bent dan in de VS net zo goed verzekerd als in je huidige land van verblijf.

Deze veel gestelde vragen en antwoorden zijn zorgvuldig opgesteld, conform de geldende beroepsregels en wettelijke eisen. Doordat regels, afspraken en wetten geregeld veranderen, kan het voorkomen dat deze informatie (deels) niet meer actueel is. Er kunnen daarom geen rechten worden ontleend aan de inhoud van deze pagina. © Jabes Verzekeringen ~ augustus 2021.