Skip to content

Vergelijkingskaarten

Via onderstaande bestanden links lees je meer over de dienstverlening van Jabes Verzekeringen. Deze documenten zijn een standaard opgave in de stijl van de AFM (Autoriteit Financiële Markten).

Vergelijkingskaart ‘vermogen opbouwen’
Vergelijkingskaart ‘risico’s afdekken’

Algemene Voorwaarden & Werkwijzer

De ‘Algemene Voorwaarden’ van Jabes Verzekeringen zijn te vinden op de pagina Downloads. Daar kun je ook de ‘Werkwijzer’ vinden waarin staat wat wij voor jou kunnen betekenen en op welke wijze wij worden betaald.

Jabes Verzekeringen is ingeschreven bij…

kvk Kamer van Koophandel
Jabes Verzekeringen is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder het nummer 6048 9235.
Logo Kifid Klachteninstituut Financiele Dienstverlening (Kifid)
Jabes Verzekeringen is ingeschreven bij Kifid met het nummer: 300.015760.
Het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid) is bedoeld om de consument één loket te bieden voor de beslechting van (dreigende) conflicten met financiële dienstverleners en voor informatie over financiële zaken. Denk hierbij aan de productgroepen beleggingen, verzekeringen, hypotheken, kredieten, overige bankproducten en gemengde producten.De consument kan altijd naar de rechter gaan in geval van een conflict, maar de binnen Kifid werkzame Ombudsman en Geschillencommissie bieden een alternatief: in een relatief kort tijdsbestek (procederen kost vaak jaren) wordt in overleg met de betrokken financiële dienstverlener getracht een oplossing te vinden of wordt geoordeeld over de kwestie. Kifid wordt gefinancierd door een gelijknamige stichting die is opgericht door de genoemde branche-organisaties (zie initiatiefnemers). Deze hebben overigens geen enkele invloed op of bevoegdheid ten aanzien van de wijze waarop een zaak wordt behandeld. Bovendien is de onafhankelijkheid van de Ombudsman en de Geschillencommissie gewaarborgd door hun reglementen en de wijze van hun benoeming.
Logo AFM Autoriteit Financiële Markten (AFM)
De AFM houdt toezicht op ondernemingen die actief zijn in verzekeren, hypotheken, pensioenen, sparen, lenen en beleggen. Alleen indien een onderneming aan de strenge eisen van de AFM voldoet, ontvangt zij een vergunning om financieel advies te mogen verlenen. Jabes Verzekeringen heeft deze vergunning met het nummer: 12042656.