Skip to content

MKB

Mkb
Het midden- en kleinbedrijf kan prima terecht bij Jabes Verzekeringen.

Of het nu gaat om bijvoorbeeld brand, bedrijfsschade, aansprakelijkheid of transport, er bestaan risico’s waar elke zelfstandig ondernemer van tevoren keuzes in kan maken om die te verzekeren. Uiteraard verdienen verzekeringen voor het personeel ook de aandacht.

Door goede contacten met verzekeraars is door ons vrij eenvoudig af te stemmen bij welke aanbieder u per verzekering de beste dekking kunt krijgen. Na een inventarisatie van uw situatie, wensen en mogelijkheden komen we met een advies.
Uiteraard kunt u ook bij schade en met algemene vragen terecht bij Jabes Verzekeringen.