Skip to content

Kerken & Stichtingen

glas in lood verzekeren Jabes Verzekeringen
Kerken en stichtingen bestaan in Nederland in vele varianten. Wat ze gemeen hebben is de rechtsvorm. En daarmee bestaat een bepaalde kwetsbaarheid van de bestuursleden als zij zich niet goed verzekeren. We noemen enkele veel voorkomende en belangrijke verzekeringen:

Aansprakelijkheid

Als de gemeente of stichting aansprakelijk wordt gesteld voor schade aan derden is het goed daarvoor verzekerd te zijn. De premie wordt onder andere bepaald door de grootte van de stichting.

Bestuurdersaansprakelijkheid

Als sprake is van onbehoorlijk bestuur kunnen de individuele bestuursleden aansprakelijk worden gesteld voor verkeerd gemaakte keuzes of nalatigheid. Zonder deze verzekering zijn de bestuursleden zelf aansprakelijk te stellen voor de schade.

kerkgebouw aan het water laten verzekerenGebouwen en inventaris

Heeft u een eigen gebouw? Dan is dat via Jabes Verzekeringen te verzekeren. Gaat het om een pand dat u niet in dezelfde staat zou herstellen na een schade, dan kan ook gekozen worden voor gulden middenweg. Als het nieuw te bouwen pand goedkoper is, kan het verzekerde bedrag worden bepaald op het gemiddelde van de twee waarden. De eigen inventaris kan ook verzekerd worden als u een pand huurt.

Rechtsbijstand

Wilt u zich beschermen met juridische hulp, dan kunt u een rechtsbijstandverzekering sluiten.

Overige verzekeringen

Heeft uw misschien kostbare muziekapparatuur? Wilt u een verzekering voor arbeidsongeschiktheid / ziekteverzuim / werknemersschade, als er personeel is. Wilt u zich verzekeren voor schade door brand? Organiseert u een evenement? Heeft u plannen voor het uitzenden van een zendeling? Voor al deze zaken kunt u prima terecht bij Jabes Verzekeringen. Neem gerust contact op voor een adviesgesprek. Wij nemen graag alle mogelijkheden met u door!