Skip to content

Ingeschreven bij

kvkKamer van Koophandel
Jabes Verzekeringen is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder het nummer 60489235.
Logo KifidKlachteninstituut Financiele Dienstverlening (Kifid)
Jabes Verzekeringen is ingeschreven bij Kifid onder het nummer : 300.015760.
Het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid) is bedoeld om de consument één loket te bieden voor de beslechting van (dreigende) conflicten met financiële dienstverleners en voor informatie over financiële zaken. U kunt hierbij denken aan de productgroepen beleggingen, verzekeringen, hypotheken, kredieten, overige bankproducten en gemengde producten.
De consument kan altijd naar de rechter gaan in geval van een conflict, maar de binnen Kifid werkzame Ombudsman en Geschillencommissie kunnen een alternatief bieden: in een relatief kort tijdsbestek (procederen kost vaak jaren) wordt in overleg met de betrokken financiële dienstverlener getracht een oplossing te vinden of wordt geoordeeld over de kwestie.Kifid wordt gefinancierd door een gelijknamige stichting die is opgericht door de genoemde branche-organisaties (zie initiatiefnemers). Deze hebben overigens geen enkele invloed op of bevoegdheid ten aanzien van de wijze waarop een zaak wordt behandeld. Bovendien is de onafhankelijkheid van de Ombudsman en de Geschillencommissie gewaarborgd door hun reglementen en de wijze van hun benoeming.
Logo AFMAutoriteit Financiële Markten (AFM)
De AFM houdt toezicht op ondernemingen die actief zijn in verzekeren, hypotheken, pensioenen, sparen, lenen en beleggen. Alleen indien een onderneming aan de strenge eisen van de AFM voldoet, ontvangt zij een vergunning om financieel advies te mogen verlenen. Jabes Verzekeringen heeft een dergelijke vergunning onder vergunningnummer 12042656.

 

Dienstverleningsdocumenten

Met onderstaande links, kunt U onze dienstverleningsdocumenten bekijken/downloaden:

Dienstverleningsdocument Vermogen opbouwen en
Dienstverleningsdocument Risico’s afdekken

Deze documenten zijn een standaard opgave, in de stijl van de AFM.
Voor een specifieker beeld verwijzen wij u naar onze Advieswijzer.

Algemene voorwaarden

Hier kunt u onze algemene voorwaarden bekijken/downloaden.

Advieswijzer

In onze advieswijzer staat vermeld wat wij voor u kunnen betekenen en op welke wijze wij worden betaald.
Hier kunt u onze Advieswijzer bekijken/downloaden.