Expats

Jabes Verzekerd Zendelingen in meer dan 90 landen

Wij verzekeren Zendelingen, Ontwikkelingswerkers en Expats,
inmiddels al in meer dan 90 landen!

Per jaar gaan vele ontwikkelingswerkers en zendelingen voor langere tijd naar het buitenland. Bij een dergelijke reis komt veel kijken, er moet veel geregeld worden.
Soms wordt deze reis gemaakt namens een uitzendende organisatie, soms namens een kerkelijke gemeente of particulier initiatief. In alle gevallen stemt Jabes Verzekeringen het advies af op uw situatie, met een breed onderbouwd advies.
Als uw uitzendende organisatie voorwaarden stelt aan uw verzekeringspakket, dan stemmen we ons advies aan u daarop af. En of het nu gaat om de zorgverzekering, de opbouw van uw pensioen of uw inboedel: deze en alle andere aspecten komen in het adviesgesprek aan bod.

Neemt u wel op tijd contact met ons op voor een adviesgesprek? De aanvraagprocedure vraagt enige tijd en we willen u graag goed verzekerd op reis laten gaan!
Voor het maken van een afspraak kunt gebruik maken van de contactgegevens op deze site.

Klik hier voor de Alarmnummers!

Met dit formulier, kunt u uw ziektekosten declareren:
Declaratieformulier ziektekosten en tandheelkundige kosten Jabes Expat Pakket

adobe-reader U heeft hiervoor het programma Acrobat Reader nodig.
Mocht u hierover niet beschikken, download het dan hier.