---

Schadevrije jaren op de autoverzekering

De regels voor de opbouw van schadevrije jaren zijn door het Verbond van Verzekeraars veranderd.

Hoeveel jaar rijd je al schadevrij? Misschien al wel twintig jaar. Bij een geclaimde schade verlies je, zoals je wellicht weet, een aantal schadevrije jaren.

Er is op dit gebied het één en ander veranderd. In de eerste plaats kun je nog maar hooguit vijftien schadevrije jaren ‘sparen’. Dus ook al rijdt je dertig jaar schadevrij, dat wordt gerekend als vijftien. In de tweede plaats: als je op de voordelige top zit van vijftien schadevrije jaren, dan zal bij een geclaimde schade de terugval in één keer maar liefst vijf jaar zijn. Waardoor je nog tien schadevrije jaren overhoudt.

Doel: een gemakkelijker en rechtvaardiger stelsel voor alle autobezitters. Het aantal schadevrije jaren bepaalt via de no-claimkorting de hoogte van de verzekeringspremie. De voorwaarden echter waren lang niet overal gelijk. Nu is geregeld dat de verzekeraars het aantal schadevrije jaren volgens dezelfde tabel verhogen of verlagen. Dat betekent dat bij een schade je bij elke verzekeraar steeds evenveel treden op de bonus/malusladder daalt. En stap je over naar een andere verzekeraar? De schadevrije jaren reizen met je mee. Meer weten over de auto en de verzekering? Ga naar www.adfiz.nl/finfin/auto.

---

Declareren van ziektekosten voor Expats en zendelingen

Wij krijgen regelmatig de vraag uit het veld hoe met name ziektekosten gedeclareerd kunnen worden bij De Goudse. Dit kan eenvoudig door de facturen in te scannen en samen met een declaratieformulier te mailen naar claims@goudse.com.

Op onze website staat een Informatiekaart Declaraties met daarin de benodigde informatie; ook tref je daar een benodigd declaratieformulier aan. Check onze website op www.jabesverzekeringen.nl/expatriates/declaraties.

---

Pechhulp en hulp bij een aanrijding

Met de vakantie voor de deur is het verstandig de verzekeringen goed voor elkaar te hebben. Een aanrijding of pech onderweg is al vervelend genoeg, zeker in het buitenland. Bij wie moet je in een dergelijk geval aankloppen?

Bij een aanrijding zorgt jouw auto- of motorverzekeraar voor het transport van je voertuig als je niet meer kunt rijden. Het telefoonnummer van desbetreffende alarmdienst vindt je op de groene kaart van de verzekering. Bij motorpech biedt je auto- of motorverzekering geen uitkomst. Daarvoor kunt je een aparte pechhulpverzekering sluiten. Vraag bij ons naar de brochure en prijzen, of kijk op www.pechhulpoverzicht.nl voor meer informatie.
We kunnen hierin een goed voorstel doen!

---

Wij van Jabes Verzekeringen wensen je een goede reis toe en een mooie vakantieperiode