---

Uitbreiding Jabes Expat Pakket

Als tussenpersoon spannen wij ons in om de beste voorwaarden en dekking voor jouw verzekeringen te regelen. Terwijl voor velen de vakantie begint of al is begonnen, hebben wij druk onderhandeld over ons Jabes Expat Pakket. Na vele gesprekken hebben wij kunnen bereiken dat als zendelingen/ontwikkelingswerkers via een organisatie worden uitgezonden, er voor het onderdeel ziektekosten geen gezondheidsverklaringen meer hoeven te worden beoordeeld. Als een arts een verklaring afgeeft dat de zendeling/ontwikkelingswerker “fit for assignment” is, dan zal de verzekeraar de zendeling/ontwikkelingswerker zonder verdere gezondheidsvragen of uitsluitingen voor het onderdeel ziektekosten verzekeren.

Door onze onderhandelingen is daarnaast de dekking van de ziektekostenverzekering van het Jabes Expat Pakket aanzienlijk verbeterd! Met name de dekking voor zwangerschap en bevalling, psychische ondersteuning en paramedische kosten zijn verbeterd. De premie blijft ongewijzigd voor 2014, terwijl de verbeterde dekking en voorwaarden al vanaf 1 juli 2014 van kracht zijn. Je profiteert dus nu al van een verbeterd Jabes Expat Pakket tegen hetzelfde tarief! Klik hier voor een overzicht van de verbeteringen in ons pakket en kijk direct of dat in jouw situatie positieve consequenties heeft!

Wij wensen iedereen een heel goede en gezegende vakantie toe!

---

Tip: Veelgestelde vragen

In onze vorige nieuwsbrief hadden we gemeld dat we bezig waren met de ontwikkeling van informatiekaarten voor zendelingen en ontwikkelingswerkers. Inmiddels hebben we een vijftal informatiekaarten ontwikkeld: Declaraties, Definitieve Terugkeer, Zwangerschap en Bevalling, Verlof en Overige Vragen. De kaarten staan op onze website. Mocht je een vraag hebben over één van de eerder genoemde onderwerpen, bekijk dan eerst de betreffende informatiekaart. Mocht je na het lezen van de informatiekaart (specifieke) vragen hebben, neem dan contact met ons op!

---

De auto WA, Beperkt Casco of All Risk?

Het is wettelijk verplicht een auto te verzekeren voor aansprakelijkheid (WA). Indien je met de auto schade toebrengt aan een ander en deze schade is jou aan te rekenen, ben je aansprakelijk en dien je de schade te vergoeden. Deze schade wordt vergoed door de WA-verzekering. Als je wordt aangereden, kun je de tegenpartij aansprakelijk stellen en wordt de schade vergoed door zijn/haar WA-verzekering.

Nu kan de auto natuurlijk meer schade oplopen dan alleen door een aanrijding. Denk aan inbraak in de auto, diefstal, een flinke hagelbui, brand, overig natuur geweld en -vaak voorkomend- een ruitbreuk. Om deze schade te verzekeren kent de autoverzekering naast de WA-dekking ook een Beperkt Casco dekking. Het prijsverschil tussen WA en WA-Beperkt Casco is vaak klein, maar je auto is wel veel beter verzekerd.

Tenslotte is er nog de WA-Volledig Casco dekking (in de volksmond All Risk). Bij de Volledig Casco dekking is schade aan de eigen auto verzekerd als je door jouw schuld tegen een auto of ander obstakel aanrijdt. Ook bij eenzijdige ongevallen biedt deze verzekering dekking. Vaak wordt gedacht dat het geen zin heeft om “oudere” auto’s Volledig Casco te verzekeren. Dit is niet altijd juist. Als er veel schadevrije jaren zijn opgebouwd, valt de Volledig Casco premie vaak mee. Daarnaast kan een auto wel minder waard zijn, maar als je na een ongeluk geen geld hebt voor een vervangende auto, kan de Volledig Casco verzekering toch uitkomst bieden.

Bekijk samen met Jabes Verzekeringen je huidige autoverzekering en vraag om een advies!

---

Jabes stelt zich voor:  Anneke

Het team van Jabes Verzekeringen is het afgelopen jaar flink gegroeid. Maar wie zijn nou al die mensen die over uw verzekeringen gaan?
Elke nieuwsbrief zal een ander teamlid van Jabes Verzekeringen kort een paar vragen beantwoorden.

Deze keer stelt onze medewerkster PR& ICT-beheer Anneke Visser zich graag even aan u voor.

• Waar kunnen we jou ’s nachts voor wakker maken?
Liever niet, of het moet softijs met nootjes zijn :)

• Wat is jouw grootste uitdaging?
Het opstarten van mijn eigen bedrijf. Ondertussen afgestemd blijven op Gods aanwijzingen voor elke dag.

• Waar kan je absoluut niet tegen?
Het allerergste vind ik ‘onrecht’. Onze wereld is er zo vol mee. Direct gevolgd door ‘leugens’.

• Heb je projecten in het buitenland gedaan?
Niet lijfelijk. Maar ik heb een stichting ‘Art with a Mission’, die projecten ondersteunt om straatkinderen en vrouwen een hoopvolle toekomst te geven.

• Wie zou je graag nog willen ontmoeten?
Jozef (die Gods dromen droomde en uitleefde)

---