Logo Jabes Verzekeringen
Met deze extra nieuwbrief willen wij u op de hoogte brengen van een aantal belangrijke zaken ten behoeve van uw Jabes Expat Pakket. Wij gaan er vanuit dat u kennis neemt van deze nieuwsbrief.

Wij hebben deze nieuwsbrief verstuurd naar iedereen die via ons een Jabes Expat Pakket heeft afgesloten. Het kan natuurlijk zijn dat u een Jabes Expat Pakket heeft zonder het onderdeel ziektekosten. Vanzelfsprekend is het nieuwsbericht dat hierover gaat dan niet voor u van toepassing.
Divider
Ziektekostenverzekering

Tarieven De Goudse

Na een onderhandelingsronde met de Goudse, heeft De Goudse besloten dat zij de tarieven van de ziektekostenverzekering in het Jabes Expat Pakket per 1 januari 2019 niet zal verhogen. Indien u in 2019 in een andere leeftijdscategorie valt, stijgt de premie natuurlijk wel. Afgezien van de jaarlijkse stijging van de arbeidsongeschiktheidsverzekering met 3%, stijgen ook de premies van de overige onderdelen van het pakket niet.

Wij zijn nog in gesprek met De Goudse over eventuele verbeteringen in het Jabes Expat Pakket. Deze zullen worden doorgevoerd per 1 januari 2019 en verschijnen in de Algemene Voorwaarden en ons Premie- en Dekkingsoverzicht.
Divider_2
Toerustingsdag-thuisfrontteams_2018_ok

Bij wie kunt u welke vragen stellen?

U kunt met ons contact opnemen voor advies rondom uw situatie of uw verzekeringspakket, wijzigingen in het pakket, algemene vragen en schadeclaims anders dan medische declaraties.

Sinds de wet- en regelgeving rondom de privacy en medische gegevens is gewijzigd, mogen wij als tussenpersoon geen medische vragen meer beantwoorden. In het vervolg zullen wij uw mails hierover dan ook niet meer beantwoorden, maar u doorverwijzen naar De Goudse. Heeft u algemene medische vragen over de dekking van de verzekering, dan kunt u contact opnemen met De Goudse op +31 182 544 768 of mailen naar claims@goudse.com. Bij vragen over medische repatriƫring of bij spoed, kunt u contact opnemen met de Alarmcentrale van De Goudse op +31 71 568 1893. Zorg er voor dat u altijd uw polisnummer en het telefoonnummer van de Alarmcentrale bij de hand heeft! Op de homepage van onze website treft u een rode button aan waarachter de alarmnummers staan.

U kunt uw gemaakte ziektekosten rechtstreeks claimen bij De Goudse. U dient hiervoor een ingevuld declaratieformulier samen met de ingescande facturen te mailen naar claims@goudse.com.

Indien De Goudse of de Alarmcentrale niet de service biedt die u had verwacht, kunt u contact met ons opnemen.

Bijgaand een link naar het document van De Goudse met uitleg over hoe u uw ziektekosten kunt claimen en wanneer u contact op moet nemen met de Alarmcentrale. Ook voegen wij een declaratieformulier ziektekosten bij.
Divider_2
Brieven-schrijven

Polissen

Vanwege de wet op de Privacy, de AVG en de regelgeving omtrent datalekken, heeft De Goudse besloten om voortaan gewijzigde en nieuwe polissen niet meer naar ons te mailen maar per post te sturen naar het opgegeven postadres. Dat betekent dat als wij een wijziging aan De Goudse doorgeven, de polis daarna per post naar u of uw organisatie of naar uw Nederlands postadres toegestuurd wordt en niet meer per mail komt, zoals u gewend was.

Wij worden door De Goudse voortaan niet meer geĆÆnformeerd indien er medische clausules, premieverhogingen of uitsluitingen zijn opgenomen. Deze informatie staat alleen op de polis die De Goudse per post naar u of naar uw uitzendende organisatie verstuurt.

Indien u via een organisatie bent uitgezonden en dat zo is afgesproken, worden de polissen naar de betreffende organisatie gestuurd. Het is dan aan hen u te voorzien van de actuele, gewijzigde polis.
Divider_2
Jabes-Verzekeringen-in-Harderwijuk

Tarieven en pakketindeling Jabes Verzekeringen 2019

Om de service die wij willen bieden en die u van ons gewend bent ook in de toekomst te kunnen waarborgen, hebben wij besloten om onze jaarlijkse tarieven per 1 januari 2019 te verhogen.

Wij hebben onze tarieven de afgelopen 5 jaar slechts eenmaal (licht) verhoogd. Vanaf 1 januari 2020 zullen wij onze jaarlijkse tarieven laten stijgen met de inflatiecorrectie. Ook hebben wij de indeling van onze pakketten verfijnd. Het kan daarom zijn dat uw pakket nu een ander nummer heeft. Op de jaarlijkse factuur treft u aan in welk pakket u bent ingedeeld.

Via deze link kunt u de tarieven per 1 januari 2019 voor het Jabes Expat Pakket bekijken. Het nieuwe Premie- en Dekkingsoverzicht en de nieuwe Algemene Voorwaarden van De Goudse worden per mail meegestuurd met de jaarlijkse factuur in december/januari.
Divider_2
Gelreweg31_Harderwijk
facebook
Divider_2