Privacystatement

Privacystatement

Wettelijke basis

Persoonsgegevens worden door ons verwerkt in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

Verwerking van uw gegevens

Uw persoonsgegevens worden door Jabes Verzekeringen verwerkt ten behoeve van het adviseren en bemiddelen bij overeenkomsten, voor het uitvoeren van marketingactiviteiten uitsluitend ten behoeve van Jabes Verzekeringen, ter voorkoming van fraude jegens financiële instellingen en om te kunnen voldoen aan Wettelijke verplichtingen.

Het gebruik van deze internetsite

Wij hebben maatregelen genomen om uw bezoek aan- en het gebruik van deze internetsite te beveiligen en om misbruik te voorkomen. Alle personen die namens Jabes Verzekeringen van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan. Wanneer u onze internetsite bezoekt om informatie te verkrijgen, kunnen bezoekersgegevens door ons verzameld en opgeslagen worden, om de gebruikersvriendelijkheid en een efficiëntere dienstverlening aan u mogelijk te maken.

Correct omgaan met bijzondere gegevens

Soms hebben wij vanuit de aard van de dienstverlening bijzondere gegevens van u nodig. Zo kan bij sommige overeenkomsten worden gevraagd naar medische gegevens of naar gegevens over een eventueel strafrechtelijke verleden. Indien u dit wenst kunt u, in overleg, dergelijke gegevens ook rechtstreeks verstrekken aan de instantie die via ons om deze gegevens heeft gevraagd.

Uw rechten

U kunt ons laten weten dat uw persoonsgegevens niet mogen worden verwerkt in het kader van marketingactiviteiten. Wij zullen er dan voor zorg dragen dat wij u hiervoor niet meer zullen benaderen. Wilt u weten over welke gegevens wij beschikken of dat uw gegevens waarover wij beschikken juist zijn, dan kunt u daar navraag naar doen door middel van een schriftelijk verzoek onder bijvoeging van een kopie van uw legitimatiebewijs. Wij zullen u dan uiterlijk binnen 4 weken een overzicht van uw gegevens verstrekken.

Cookies

Wij kunnen op onze internetsite gebruik maken van zogenaamde “cookies”. Dit houdt in dat er een klein tekstbestand (cookie) naar uw computer wordt gestuurd waardoor het gebruik van onze internetsite vanaf uw computer in de toekomst wordt vergemakkelijkt. Dergelijke cookies zijn binnen het internetverkeer volkomen gebruikelijk. Indien u geen cookies wilt ontvangen, kunt u het hulpbestand van uw internetbrowser raadplegen om te kijken hoe u de cookies kunt blokkeren of gewaarschuwd worden voordat er een cookie wordt opgeslagen.

Nieuwe ontwikkelingen

De tekst van dit privacystatement kan, gelet op nieuwe ontwikkelingen (bijvoorbeeld in het kader van onze bedrijfsactiviteiten), door ons zonder nadere mededeling worden aangepast. Het verdient daarom aanbeveling deze tekst met enige regelmaat te raadplegen.